1. Finnlo Exum III (Note 2,0, Preis: 485 Euro)

2. Kettler E3 (2,0; 700 Euro)

3. Horizon Comfort 5i (2,1; 600 Euro)

4. Sport Tiedje Cardiostrong BX 50 (2,7; 600 Euro)

5. Life Fitness C1 (3,2; 1100 Euro)

6. Intersport/Energetics Ergometer ct 950hx (4,9; 460 Euro)

7. Christopeit EMS 6 (5,0; 400 Euro)

8. Rex Los Angeles BX-400E (5,3; 450 Euro)

9. Tunturi Fitness Go 70 (5,4; 550 Euro)

Liegeergometer:

Kettler RE 7 (1,8; 1500 Euro)

Horizon Comfort Ri (2,7; 900 Euro).